2D und 3D

Дентални изследвания

зъбни снимки варна
Секторни зъбни снимки
  • check-mark-1Секторните зъбни снимки обхващат целия зъб – от коронката до края на корена, както и костта около него. Те се използват за откриване на патологични изменения в зъбите и околната кост – кариеси, фрактури на зъбни корени, пародонтални джобове, абсцеси, кисти и др. Снимката е изключително важна при провеждане на кореново лечение, диагностициране и проследяване на промени около поставени зъбни импланти, при планиране на някои хирургични интервенции.
  • check-mark-1За секторните снимки използваме паралелна техника и специални филмодържатели за различните групи зъби. По този начин изображението на зъбите е почти анатомично и идентично на големината им, избягва се свръхпроекцията на зъбите и изкривяването на образа се свежда до минимум.
панорамна снимка варна
Панорамна снимка

Ортопантомографията или т. нар. Панорамна снимка показва общ изглед на съзъбието, челюстите, максиларните синуси и темпоромандибуларните стави. Изследването е стандарт в ежедневна практика на денталния лекар при регистрация на зъбния статус и прилежащите твърди тъкани, за контрол преди и след  проведено дентално лечение. Чрез нея се откриват вродени аномалии, патологични процеси, фрактури, кисти и положението им спрямо костта, състоянието на алвеоларния гребен, съотношението между синусния контур и апексите на зъбите, използва се за визуализация на зъбни зародиши при ортодонтско лечение и др.

зъбни снимки варна
Кариес диагностика

Кариес диагностиката (Bitewing) е нов метод, който позволява да се видят страничните повърхности на зъбите. Използва се за ранно диагностициране на кариеси, дори преди клиничната им изява както и за изследване на костна загуба при пародонтит и др. заболявания засягащи венците и подлежащата им кост. Този вид рентгенография показва коронките на горните и долните зъби в един образ. Само с една снимка се визуализират до 10 зъба, което означава и по-малко облъчване за пациента.

зъбни снимки варна
Пародонтален статус

При снемането на пародонтален статус се правят се около 14 – 18 периапикални секторни зъбни снимки, което дава възможност да се проследи цялостното състояние на съзъбието. Получава се информация за кариеси, периодонтални заболявания и друга патология в челюстите.

зъбни снимки варна
Цефалометрична рентгенография

Цефалометричната рентгенография или т. нар. Телерентгенография представляава специализирано рентгеново изследване, което се ползва предимно от ортодонтите за изготвяне плана на лечение както и от орални и лицево-челюстни хирурзи. Позволява измерването на големината на скелетните бази на гор​на и долн​а челюст, измерване на наклона на зъбите на двете челюсти,  установяването на съотношенията между базата на черепа и горна и долна челюст.

зъбни снимки варна
Рентгенографията на ТМС

Темпоромандибуларните стави (ТМС) осигуряват подвижно свързване на долната челюст към основата на черепа и участват в говора и дъвченето. Рентгенографията на ТМС позволява да се получат сравнителни образи на двете стави в две положения – с отворена и затворена уста.

зъбни снимки варна
Рентгенография на синуси

Рентгенографията на синуси представлява снимка на изпълнените с въздух околоносни кухини. Изследването се извършва при съмнение за перфорация или заболяване на синусите – синузит, одонтогенна киста, други патологични процеси или травми.

рентген варна
Рентгенография на китка

Рентгенографията на китка се използва от ортодонтите за определяне на костната възраст на пациента.

3D дентално изследване - частично Варна
3D дентално изследване - частично (6х6 см.)

Конично-лъчевата компютърна томография (CBCT) е съвременен дигитален рентгенов метод за получаване на образи на зъбите и челюстите във вид на срезове във всички равнини с висока разделителна способност при минимално облъчване. Данните от изследването могат да се реконструират в 3D изображения, което намира широко приложение в денталната медицина – имплантология, орална и лицево-челюстна хирургия, ендодонтия,  ортодонтия и пародонтология.

Частичното 3D изследване обхваща област от зъбите и челюстта с размер 6х6 см. Изследването се препоръчва при обследването на по-малък обем (единичен зъб, мъдрец, малка по обем киста и други).

3D изследванията изискват специфична допълнителна обработка. Резултатите от изследването се получават в рамките на един час, след като е направено.

дентални 2d и 3d изследвания варна
3D дентално изследване - една челюст

Конично-лъчевата компютърна томография (CBCT) е съвременен дигитален рентгенов метод за получаване на образи на зъбите и челюстите във вид на срезове във всички равнини с висока разделителна способност при минимално облъчване. Данните от изследването могат да се реконструират в 3D изображения, което намира широко приложение в денталната медицина – имплантология, орална и лицево-челюстна хирургия, ендодонтия,  ортодонтия и пародонтология.

Триизмерно представяне на горната или долната челюст е задължително преди лечението с  импланти. Изследването предоставя възможност за измерване на разстоянието до долночелюстния канал, измерване на ширината на костта на челюстта, определяне на размера и местоположението на зъбни кисти, ретиниран и полуретиниран мъдрец, корени и други.  Триизмерното планиране преди лечение с импланти намалява риска от едно от най-неприятни усложнения, причинено от зъболекар,  по време на операция – проникване в долночелюстния канал, засягане/прекъсване на долно-челюстния нерв и други.

3D изследванията изискват специфична допълнителна обработка. Резултатите от изследването се получават в рамките на един час, след като е направено.

дентални 2d и 3d изследвания варна
3D дентално изследване - две челюсти

Конично-лъчевата компютърна томография (CBCT) е съвременен дигитален рентгенов метод за получаване на образи на зъбите и челюстите във вид на срезове във всички равнини с висока разделителна способност при минимално облъчване. Данните от изследването могат да се реконструират в 3D изображения, което намира широко приложение в денталната медицина – имплантология, орална и лицево-челюстна хирургия, ендодонтия,  ортодонтия и пародонтология.

Апаратът Hyperion x9 pro предлага възможност за изследване на област с размер 10х8 см., което обхваща двете челюсти и синуси едновременно. Оптимално изследване за определяне на пълна костна анатомия преди синус-лифт: септи, интраосални анастомози, лигавица; екстракция на корени, зъби.

Триизмерният рентгенов образ, който е 1:1 с костната анатомия на пациента, не може да се замести от двуизмерния (2D/панорамна снимка)  образ при планиране на лечение с импланти, поради наслагване на анатомични структури и вероятност от грешки.

3D изследванията изискват специфична допълнителна обработка. Резултатите от изследването се получават в рамките на един час, след като е направено.

3D изследване на Темпоромандибуларни стави Варна
3D изследване на Темпоромандибуларни стави

3D изследването на Темпоромандибуларните стави (ТМС) осигурява възможно най-ясна представа за тяхното състояние – стартирали патогенни процеси, нарушения в захапката и др.

3D изследване на синуси Варна
3D изследване на синуси

3D изследването на синуси е в помощ на специалистите по УНГ, при търсене на комплексна патология и уточняване на диференциална диагноза при възможна връзка на дентални и УНГ заболяванията (синузити, синузити от одонтогенен (зъбен) произход, чуждо тяло в синуса и други).

3D изследване на въздушни пътища Варна
3D изследване на въздушни пътища

3D изследването на въздушни пътища предоставя детайлно изображение на анатомията на горните дихателни пътища.

3D изследване на средно ухо Варна
3D изследване на средно ухо

3D изследването на средно ухо предоставя детайлно изображение на структурите в него.