Ценоразпис на платените услуги

 

РЕНТГЕН

код вид изследване цена
6.02 Рентгенография на челюстите в специални проекции 40 лв.
6.03 Рентгенография на лицеви кости 40 лв.
6.04 Рентгенография на околоносни синуси 40 лв.
6.05 Специални центражи на черепа 40 лв.
6.06 Рентгенография на стернум 40 лв.
6.07 Рентгенография на ребра 40 лв.
6.09 Рентгенография на крайници 40 лв.
6.10 Рентгенография на длан и пръсти 40 лв.
6.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става 40 лв.
6.12 Рентгенография на сакроилиачна става 40 лв.
6.13 Рентгенография на тазобедрена става 40 лв.
6.14 Рентгенография на бедрена кост 40 лв.
6.15 Рентгенография на колянна става 40 лв.
6.16 Рентгенография на подбедрица 40 лв.
6.17 Рентгенография на глезенна става 40 лв.
6.18 Рентгенография на стъпало и пръсти 40 лв.
6.19 Рентгенография на клавикула 40 лв.
6.20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 40 лв.
6.21 Рентгенография на скапула 40 лв.
6.22 Рентгенография на раменна става 40 лв.
6.23 Рентгенография на хумерус 40 лв.
6.24 Рентгенография на лакетна става 40 лв.
6.25 Рентгенография на антебрахиум 40 лв.
6.26 Рентгенография на гривнена става 40 лв.
6.28 Рентгенография на череп 50 лв.
6.29 Рентгенография на гръбначни прешлени 50 лв.
6.30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 50 лв.
6.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 50 лв.
6.32 Обзорна рентгенография на корем 50 лв.
6.33 Рентгенография на таз 50 лв.
6.37 Рентгеново изследване на хранопровод (с контраст на пациента) 70 лв.
6.37 Рентгеново изследване на стомах (с контраст на пациента) 70 лв.
6.38 Рентгеново изследване на тънки черва (с контраст на пациента) 70 лв.
6.39 Иригография (с 2 бр. контраст на пациента) 80 лв.
10.60 Венозна урография 90 лв.

ЕХОГРАФ

код вид изследване цена
6.34 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 50 лв.
Ехографско изследване на гръден кош 50 лв.
Ехографско изследване на щитовидна жлеза 50 лв.
10.04 Ехография на двете млечни жлези 70 лв.

МАМОГРАФ

код вид изследване цена
10.03 Мамография на двете млечни жлези 70 лв.
Мамография на едната млечна жлеза 40 лв.
Пакет „Ехография + Мамография“ на двете млечни жлези 100 лв.

ДЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

код вид изследване цена
6.01 Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) 12 лв.
10.62 Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография) 30 лв.
Кариес диагностика (Bitewing) 20 лв.
Парадонтален статус 50 лв.
Цефалометрична рентгенография (Телерентгенография) 30 лв.
2D Рентгенография на темпоромандибуларни стави (ТМС, TMJ) 30 лв.
2D Рентгенография на синуси (дентален рентген) 25 лв.
3D диагностика (CBCT)
3D Дентално изследване – частично (6х6 см.) 80 лв.
3D Дентално изследване – на една челюст 110 лв.
3D Дентално изследване – на две челюсти 160 лв.
3D Изследване на темпоромандибуларни стави (ТМС, TMJ) 160 лв.
Пакет „Кореново лечение“ – включва 3D изследване (частично, на една челюст или на две челюсти) + три безплатни секторни зъбни снимки, направени в период до 6 седмици след 3D изследването 80-160 лв.

КОНИЧНО-ЛЪЧЕВА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ (CBCT)

код вид изследване цена
3D Изследване на синуси 80 лв.
3D Изследване на въздушни пътища 80 лв.
3D Изследване на средно ухо 80 лв.

КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ (СКЕНЕР)

код вид изследване цена
Периферна ангиография 300 лв.
10.01 Компютърна томография на: 200 лв.
         ● шия
         ● гръден кош
         ● корем
         ● малък таз
10.01 Компютърна томография на: 170 лв.
         ● глава
         ● околоносни кухини в три проекции
         ● темпорални кости
         ● гръбначен стълб (един сегмент)
         ● кости и стави
Компютърна томография ВТОРА ЗОНА 100 лв.
НИСКОДОЗОВА Компютърна томография (НДКТ)  –  Пост Covid19 изследване или Онко-профилактика на бял дроб 150 лв.
Компютърна томография БЪБРЕЧНИ КАМЪНИ 150 лв.
Компютърна томография ПОДАГРА 150 лв.
Компютърна томография РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ 80 лв.
Венозно инжектиране на контраст – 50 мл. (включва контраст, инфузия и консумативи) 70 лв.
Венозно инжектиране на контраст – 100 мл. (включва контраст, инфузия и консумативи) 100 лв.

ДРУГИ УСЛУГИ

Заверка на медицинско свидетелство без снимка 10 лв.
Заверка на медицинско свидетелство със снимка 50 лв.
Разпечатка на рентгенова плака (размер 20х25 см) 15 лв.
Разпечатка на рентгенова плака (размер 35х43 см) 20 лв.
Второ мнение рентгенография 30 лв.
Второ мнение мамография 50 лв.
Второ мнение компютърна томография 60 лв.
Копие на CD 10 лв.

УИКЕНД ОТСТЪПКА

-25% от цената на всички образни изследвания, направени в събота

 

В сила от 09.01.2023 г.