Ценоразпис на платените услуги

Център по образна диагностика МЛАДОСТ

код вид изследване цена
06.02 Рентгенография на челюстите в специални проекции 25.00 лв.
06.03 Рентгенография на лицеви кости 25.00 лв.
06.04 Рентгенография на околоносни синуси 25.00 лв.
06.05 Специални центражи на черепа 30.00 лв.
06.06 Рентгенография на стернум 25.00 лв.
06.07 Рентгенография на ребра 25.00 лв.
06.09 Рентгенография на крайници 25.00 лв.
06.10 Рентгенография на длан и пръсти 25.00 лв.
06.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става 25.00 лв.
06.12 Рентгенография на сакроилиачна става 25.00 лв.
06.13 Рентгенография на тазобедрена става 25.00 лв.
06.14 Рентгенография на бедрена кост 25.00 лв.
06.15 Рентгенография на колянна става 25.00 лв.
06.16 Рентгенография на подбедрица 25.00 лв.
06.17 Рентгенография на глезенна става 25.00 лв.
06.18 Рентгенография на стъпало и пръсти 25.00 лв.
06.19 Рентгенография на клавикула 25.00 лв.
06.20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 25.00 лв.
06.21 Рентгенография на скапула 25.00 лв.
06.22 Рентгенография на раменна става 25.00 лв.
06.23 Рентгенография на хумерус 25.00 лв.
06.24 Рентгенография на лакетна става 25.00 лв.
06.25 Рентгенография на антебрахиум 25.00 лв.
06.26 Рентгенография на гривнена става 25.00 лв.
06.28 Рентгенография на череп 30.00 лв.
06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени 30.00 лв.
06.30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 30.00 лв.
06.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 30.00 лв.
06.32 Обзорна рентгенография на корем 30.00 лв.
06.33 Рентгенография на таз 30.00 лв.
Ехографско изследване на гръден кош 40.00 лв.
06.34 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 40.00 лв.
06.37 Рентгеново изследване на хранопровод (с контраст на пациента) 40.00 лв.
06.37 Рентгеново изследване на стомах (с контраст на пациента) 40.00 лв.
06.38 Рентгеново изследване на тънки черва (с контраст на пациента) 40.00 лв.
06.39 Иригография (с 2 бр. контраст на пациента) 60.00 лв.
10.03 Мамография на двете млечни жлези 35.00 лв.
10.58 Хистеросалпингография 60.00 лв.
10.60 Венозна урография 60.00 лв.
06.01 Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) 10.00 лв.
10.62 Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография) 20.00 лв.
Кариес диагностика (Bitewing) 15.00 лв.
Пародонтален статус 50.00 лв.
Цефалометрична рентгенография (телерентгенография) 30.00 лв.
2D Рентгенография на темпоромандибуларни стави (ТМС, TMJ) 30.00 лв.
2D Рентгенография на синуси (дентален рентген) 25.00 лв.
3D Дентално изследване – частично (6х6 см.) 80.00 лв.
3D Дентално изследване – на една челюст 110.00 лв.
3D Дентално изследване – на две челюсти 160.00 лв.
3D Изследване на темпоромандибуларни стави (ТМС, TMJ) 160.00 лв.
3D Изследване на синуси 160.00 лв.
3D Изследване на въздушни пътища 160.00 лв.
3D Изследване на средно ухо 160.00 лв.
Заверка на медицинско свидетелство без снимка 10.00 лв.
Заверка на медицинско свидетелство със снимка 20.00 лв.
Разчитане на снимка 15.00 лв.
*Разпечатка на рентгенова плака (размер А5) 5.00 лв.
*Разпечатка на рентгенова плака (размер А4) 10.00 лв.
*Разпечатката на плака се заплаща от пациенти по НЗОК
диагностичен пакет „Кореново лечение“
(включва 3D изследване + 3 безплатни секторни зъбни снимки, направени
в рамките на 6 седмици след 3D изследването)
80 – 160 лв.

 

В сила от 01.01.2021 г.