Ден: 04.10.2021

Компютърна томография (скенер) на бял дроб
up-arrow-1