Месец: октомври 2021

Компютърна томография при Ковид пневмонии
Компютърна томография (скенер) на бял дроб
up-arrow-1